Xe tải Dongfeng Trường Giang 7.7 tấn thùng kín đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại TGXT

Xe tải Dongfeng Trường Giang 7.7 tấn thùng kín đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại TGXT

Xe tải Dongfeng Trường Giang 7.7 tấn thùng kín đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại TGXT