Xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh – FVM34W đạt tiêu chuẩn toàn cầu, giá rẻ

Xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh - FVM34W đạt tiêu chuẩn toàn cầu, giá rẻ

Xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh – FVM34W đạt tiêu chuẩn toàn cầu, giá rẻ